Pozyskane Dotacje


 
Logo Senior +

Miasto Pyskowice pozyskało  dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na projekt pn. „Aby senior  brzmiało dumnie! Pyskowice dla Seniorów"
  
 Celem projektu jest  wzrost dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych dla osób  niesamodzielnych, powyższej 60 roku życia, zagrożonych wykluczenie  społecznym i/lub ubóstwem z terenu Gminy Pyskowice, które zostaną objęte  usługami społecznymi zmniejszającymi, ich niesamodzielność dzięki  stworzeniu Dziennego Domu Pomocy, wdrożeniu systemu teleopieki i  zapewnieniu wsparcia opiekunów faktycznych.
  
 Projekt jest współfinansowany przez Unię  Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
  
 Wartość projektu to kwota 916 781,25 zł, a wartość dofinansowania wyniesie maksymalnie 852 606,56 zł.
  
Termin rozpoczęcia projektu: 26.03.2019r.
Termin zakończenia projektu: 30.11.2021r.


Moduł II Zapewnienie funkcjonowania placówki "Senior+" (edycja 2023)
Dofinansowanie z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (edycja 2023) Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki "Senior"
KWOTA DOFINANSOWANIA: 81 600 zł

Moduł II Zapewnienie funkcjonowania placówki "Senior+" (edycja 2022)
Dofinansowanie z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (edycja 2022) Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki "Senior"
KWOTA DOFINANSOWANIA: 58 320 zł

"Moduł II Zapewnienie funkcjonowania placówki "Senior+" (edycja 2021)
Dofinansowanie z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (edycja 2021) Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki "Senior"
KWOTA DOFINANSOWANIA: 64 080 zł"

"Moduł II Zapewnienie funkcjonowania placówki "Senior+" (edycja 2020)
Dofinansowanie z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 (edycja 2020) Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki "Senior"
KWOTA DOFINANSOWANIA: 54 000 zł"

"Moduł II Zapewnienie funkcjonowania placówki "Senior+" (edycja 2019)
Dofinansowanie z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 (edycja 2019) Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki "Senior"
KWOTA DOFINANSOWANIA: 36 000 zł

"Moduł I: Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”
Dofinansowanie z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 (edycja 2018) Moduł I: Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”
KWOTA DOFINANSOWANIA: 300 000 zł