O nas

Logo Dzienny Dom Senior plus oraz obrazek z Seniorami

Celem działalności Domu jest zapewnienie wsparcia oraz kompensowanie skutków samotności, niesamodzielności i wykluczenia, a także propagowanie modelu godnego życia w wieku senioralnym przez:

1. Przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji seniorów
2. Ograniczenie skutków ich niepełnosprawności fizycznej
3. Opiekę i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie
4. Aktywizowanie seniorów do dalszego podejmowania wysiłku w codziennym życiu i koordynowanie tych przejawów aktywności w zależności od kondycji psychologiczno-fizyczne
5. Organizowanie programów działań poświęconych rozwojowi seniorów poprzez popularyzację interesujących ich zagadnień
6. Stworzenie warunków sprzyjających samorealizacji, wykorzystania tkwiących w seniorach potencjałów wiedzy i umiejętności wpływających korzystanie na wzrost poczucia własnej wartości oraz utrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej

Przedmiotem działalności Domu jest aktywizacja społeczna osób nieaktywnych zawodowo, powyżej 60 roku życia, które wymagają częściowej opieki i pomocy, realizowana jest poprzez udzielanie wsparcia poza ich miejscem zamieszkania.
Do korzystania z usług świadczonych przez Dom uprawnione są osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

RODZAJE USŁUG:

* 8 godzinny pobyt (w godz. od 7:30 do 15:30)
* wyżywienie (śniadanie i obiad)
* usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne
* działania terapeutyczne
* pomoc w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych
* wyjścia kulturalne do kina/teatru, itd. 

ADRES: Dzienny Dom „Senior+”
ul. Cicha 1, 44-120 Pyskowice

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: DZIENNY DOM SENIOR+, tel. 32 724 54 79