Terapeuta zajęciowy

 Dzienny Dom „Senior+” w Pyskowicach zatrudni terapeutę zajęciowego. 

Osoba na tym stanowisku będzie miała następujący zakres obowiązków:
- prowadzenie terapii zajęciowej;
- prowadzenie treningu umiejętności praktycznych;
- prowadzenie treningu zarządzania mieszkaniem w tym treningu
zarządzania energią;
- prowadzenie terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej;
- prowadzenie dokumentacji z zajęć i wsparcia udzielanego podopiecznym.

Wymagania dla osoby na tym stanowisku:
- wykształcenie średnie lub wyższe – kierunek lub specjalność terapia
zajęciowa lub tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r.);
- min. roczne doświadczenie w pracy jako terapeuta zajęciowy;
- umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, życzliwość,
otwartość, asertywność.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, na czas trwania projektu do 30.04.2021 r.
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Praca od zaraz!


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 724 54 79,
za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@dds-pyskowice.pl oraz
osobiście w siedzibie
Dziennego Domu „Senior+” w Pyskowicach przy ul. Cichej 1.